louis vuitton replica louis vuitton replica louis vuitton replica

Dobrodo?li!


U bajkovitom, romanti?no-rustikalnom sredi?tu otoka Bra?a, jednog od najve?ih i najzanimljivijih hrvatskih otoka, godine 2009. sagra?ene su tri luksuzne kamene vile s bazenima. Gra?ene u dosluhu s ambijentom, ure?ene u dosluhu s du?om... vile Anja, Demi i Lu?i ?ine vrhunski ure?eno etno-selo u okrilju naselja Pra?nice - osobito atraktivno za ljude s ukusom i stilom koji tra?e istinski mir i bijeg od civilizacije.VILLE ZA NAJAM


Villa Demi I Villa Lu?i su za namijenjene za najam prema slijede?im uvjetima (8+1 osoba):

Srpanj/Kolovoz - cijena 2600 EUR-a po tjednu
Svibanj/Lipanj/Rujan/Listopad - cijena 2400 EUR-a po tjednu
Svi ostali mjeseci - 2200 EUR po tjednu

Jedan pomo?ni krevet za dijete do 7 godina starosti
Villa Demi takodjer ukljucuje Saunu I spravu za veslanje
Hrana nije uklju?ena u cijenu ali je mo?emo osigurati na zahtjev gosta
Tako?er, bilo koji drugi posebni zahtjev od strane gosta mo?e biti osiguran

Check in: Subota, 15:00
Check out: Subota, 11:00

Na?in pla?anja:

. Izravno pla?anje na bankovni ra?un (preferirani na?in pla?anja)
. American express
. Mastercard
. VISA

Rezervacije mogu biti poslane e-mailom ili napravljene telefonski na:

Mirko Bajto
mirko.bajto@globtik.hr
Ph: +385 21 439 600
Fax: +385 21 373 980
Mobitel +385 91 690 0800